Zadzwoń: +48 519 666 573 |  Napisz: aspen@onico.pl

Warunki przechowywania ASPEN

Warunki przechowywania ASPEN w punkcie handlowo- usługowym

Warunki przechowywania cieczy łatwopalnych określa: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dn. 7 czerwca 2010 roku.
Jest to
§ 8.1: Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C) w budynkach, w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi;
oraz podpunkty:
2) jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-usługowych cieczy o temperaturze zapłonu do 328,15 K (55 °C) w takiej ilości, że gęstość obciążenia ogniowego stworzona przez te ciecze nie przekroczy 500 MJ/m2;
3) jest dopuszczalne przechowywanie w pomieszczeniach handlowo-usługowych stanowiących odrębną strefę pożarową cieczy palnych w ilościach większych niż określone w pkt 2, pod warunkiem spełniania przez te pomieszczenia wymagań techniczno-budowlanych dotyczących stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych;
4) w pomieszczeniach handlowo-usługowych ciecze palne powinny być przechowywane w szczelnych naczyniach, zabezpieczonych przed stłuczeniem, a ich sprzedaż należy prowadzić bez rozlewania.
Objaśnienia:
Wzór na gęstość obciążenia ogniowego:


Qd – gęstość obciążenia ogniowego,
QCi – ciepło spalania ASPEN, (wynosi ono 44 MJ/kg)
Gi – masa cieczy w kg (1L ASPEN = 0,72 kg)
F – powierzchnia handlowo-usługowa w m2
Założenia: w sprzedaży posiadamy 1000L ASPEN, sklep ma powierzchnię 70 m2.
Qd = (44 MJ/kg x 720 kg) / 70 m2 = 31680 MJ / 70 m2 = 453 MJ/m2
Wykazaliśmy, że w przykładowym sklepie możemy przechowywać ponad 1000L ASPEN.
Maksymalna ilość dla przykładowego sklepu to: Gi = (Qd x F) / QCi = 1105L ASPEN.